Deficit verejných financií vlani stúpol na 5,9 percenta HDP, stúpol aj vládny dlh

Deficit verejných financií vlani stúpol na 5,9 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) z predminuloročných 5,8 percenta. Celkový vládny dlh stúpol na 41,9 percenta HDP, zatiaľ čo rok predtým bol 37,7 percenta HDP. Informoval o tom dnes Český štatistický úrad (ČSÚ) v rámci každoročnej notifikácie zaslanej Eurostatu.

„Výsledky verejných financií za rok 2021 v podstate nie sú nijako prekvapivé. Už samotné hospodárenie štátu v jednotlivých mesiacoch roka dávalo jasný signál, že sa rozpočet bude nachádzať v hlbokom deficite. K nemu prispeli nielen zvýšené výdavky na podporu ekonomiky v dobe opakovaných lockdownov, ale aj zrušenie superhrubej mzdy zasahujúcej príjmovú stranu rozpočtu av neposlednom rade aj slabší výkon ekonomiky, ktorá sa ani v roku 2021 nevrátila na predpandemickú úroveň,“ uviedol hlavný ekonóm Creditas Peter Dufek.

Pravidlá EÚ za normálnych okolností vyžadujú deficit pod tromi percentami HDP a dlh pod 60 percentami HDP. Európska komisia ale predvlani v marci v záujme podpory ekonomík zasiahnutých protipandemickými opatreniami platnosť pravidiel pozastavila a ich návrat vlani ohlásila až na začiatok roku 2023.

„Hospodárenie vládnych inštitúcií za rok 2021 skončilo schodkom vo výške 359,4 miliardy korún,“ uviedla riaditeľka odboru vládnych a finančných účtov ČSÚ Helena Houžvičková. Najväčší podiel na výsledku malo aj naďalej predovšetkým hospodárenie ústredných vládnych inštitúcií, ktoré skončilo v schodku 385 miliárd korún. Naopak hospodárenie miestnych inštitúcií, teda obcí a krajov, vykázalo prebytok 34,6 miliardy korún. Fondy sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní vlani vykázali deficit deväť miliárd korún.

Štatistici zároveň upozornili, že revidovali deficit verejných financií za minulý rok o 10,3 miliardy korún kvôli navýšeniu výdavkov zdravotných poisťovní na základe aktualizovaných účtovných výkazov. V roku 2020 tak deficit verejných financií v absolútnej sume predstavoval 329,2 miliardy korún.

Celkový vládny dlh v absolútnej sume vlani stúpol o 417,3 miliardy Kč na 2,567 bilióna korún. Z toho je prevažná časť tvorená vydanými dlhopismi.

Trend zadlžovania je sám o sebe podľa Dufka veľmi nepriaznivý av krátkom čase ho možno len ťažko zvrátiť. „Ekonomika sa síce už zrejme oklepe od covidových komplikácií, avšak teraz už čelí problémom novým. A to extrémne drahým energiám, rozpadajúcim sa dodávateľským reťazcom av neposlednom rade aj vyššej cene peňazí, ktorá bude znamenať predsa len aj vyššie náklady na zadlžovanie,“ upozornil.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram