Zadlžovanie ohrozuje verejné financie

Takmer 90 percent medziročného nárastu celkových výdavkov minuloročného štátneho rozpočtu nesúviselo s bojom proti pandémii covidu-19.

Pokračoval enormný nárast bežných výdavkov, zatiaľ čo výdavky na investície sa zvýšili len málo. Viedlo to k rekordnému schodku štátneho rozpočtu sprevádzanému nárastom štátneho dlhu.

Vysoké tempo zadlžovania štátu a absencia hľadania úspor predstavujú vážne ohrozenie stability verejných financií v dlhodobom horizonte. V dnes zverejnenej výročnej správe za minulý rok to napísal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Vyjadrenie bývalej ministerky financií Aleny Schillerovej ČTK zisťuje.

Minuloročný štátny dlh
Štátny rozpočet SR vlani skončil schodkom 419,7 miliardy korún. Štátny dlh vlani stúpol na rekordných 2,47 bilióna Sk. „Hoci SR v európskom porovnaní patrí stále medzi najmenej zadlžené krajiny, tempo rastu štátneho dlhu v roku 2021 bolo tretie najvyššie,“ upozorňuje NKÚ.

„Tempo nárastu štátneho dlhu je rizikom pre udržateľnosť verejných financií a aj v roku 2021 to bola jedna z podstatných tém. Zásadné je to, že v Českej republike bezpochyby existuje priestor na to, aby štát lepšie zaobchádzal s verejnými peniazmi a neplytval nimi,“ uviedla viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková. Rýchle tempo medziročného rastu bežných výdavkov je podľa NKÚ znepokojujúce aj z toho dôvodu, že rok 2020 nastavil veľmi vysokú porovnávaciu základňu a prijaté ekonomické obmedzenia proti šíreniu covidu boli v roku 2020 rozsiahlejšie.

Úrad uvádza, že schodok sa medziročne zvýšil o viac ako 52 miliárd korún, hoci ekonomické obmedzenia kvôli pandémii covidu-19 vlani nedosahovali takú mieru ako o rok skôr. Na schodku sa podľa neho podieľal hlavne rast bežných výdavkov takmer o 60 miliárd Kč, zatiaľ čo výdavky na investície medziročne vzrástli o 4,5 miliardy. Ako príklad NKÚ uvádza, že v rokoch 2017 až 2020 sa počet štátnych zamestnancov zvýšil takmer o 32 000 a celkový objem peňazí na platy vzrástol zhruba o 66 miliárd korún.

\“Výsledky kontrol NKÚ za rok 2021 ukazujú v mnohých oblastiach na dlhodobé, často systémové problémy, ktoré pre Českú republiku predstavujú nedostatočne využitú príležitosť šetriť verejné prostriedky,\“ zhrnul úrad svoje zistenia. Podľa neho ale nejde o jednoduché škrty, ale o odstránenie neúčinných a dlhodobo zabehnutých postupov.

Ako príklady NKÚ uvádza nehospodárne nákupy, digitalizáciu nezmodernizovaných nákupov, neúčinné kontroly niektorých inštitúcií alebo nedôsledný prístup k vlastníckej politike štátu.

NKÚ sa v správe venuje aj ďalším oblastiam. Uvádza napríklad, že hoci sa preukázateľne zlepšuje úroveň digitálnych služieb, v niektorých oblastiach neprináša digitalizácia potrebné výsledky.

Elektronizácia je podľa úradu neúmerne nákladná a pomalá. Od roku 2017 na ňu ministerstvá vynaložili celkom 70 miliárd korún. Dozorný úrad opakovane upozorňuje na problém so závislosťou na úzkom okruhu dodávateľov, takzvaný vendor lock-in. „Táto závislosť významne zvyšuje náklady, predražuje údržbu morálne a technicky zastaraných informačných systémov a spôsobuje pokles IT kompetencií na strane štátnej správy,“ varujú kontrolóri.

Vo výročnej správe NKÚ tiež uvádza, že štátu sa nedarí plniť ciele v sociálnej oblasti. Ministerstvá podľa neho nastavili niektoré ciele tak, že nereagovali na skutočné potreby občanov. Niektoré ministerstvá do sociálnej oblasti dávali značné peniaze bez toho, aby sa zaoberali ich skutočným prínosom. Dlhodobým problémom je potom podľa NKÚ odďaľovanie dôchodkovej reformy.

NKÚ je nezávislá ústavná inštitúcia, ktorá hlavne kontroluje nakladanie s peniazmi a majetkom štátu. Vlani dokončil 29 kontrol, ktoré mal v kontrolných plánoch na roky 2019 až 2021. Jeho minuloročný schválený rozpočet bol takmer 854 miliónov korún. Pre tento rok má v pláne 32 kontrolných akcií av rozpočte 788 miliónov korún.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram