Jak napravit, když nesprávným řezem snížíme plodnost jabloní

K častým chybám při jarním řezu dospělých jabloní patří krácení nových přírůstků. Takovým řezem omezujeme úrodu. Proč strom tak reaguje?

Zkracovat hluboko jednoleté výhony u plodících jabloní má za následek silnější prorůstání pupenů a bohaté rozvětvování. Přitom se zároveň s menší intenzitou světla v přehuštěných korunách hůře zakládají květní pupeny.

Pokud v dalším roce opět narostlé jednoleté zkrátíme, systematicky snižujeme, resp. oddalujeme plodnost a dochází k „vysoukání“ plodného dřeva.

Mnohem vhodnější je při základním zimním (předjarním) řezu ponechat většinu dobře vyvinutých a vyzrálých výhonů s ukončeným růstem bez zkracovacího řezu a ostatní (zahušťující, nevyzrálé) zcela odříznout. Tak stromu zachováme plodnost a sobě dobrou úrodu jablek.

Opakovaným řezem výhonů vyvoláme jejich nadměrné rozvětvování a zahušťování koruny
Důsledky každoročního silného zkrácení výhonů jabloně

Pokud se popisované vady dopustíme, vidličnatá rozvětvení doporučuji postupně redukovat zpětným řezem na mladší, do strany směřující výhon tak, aby nevznikaly neproduktivní shluky pahýlů, jak je vidíme na některých zahrádkách.